Personalny Asystent

Jako personalny asystent oferuję kompleksowe wsparcie nie tylko dla klientów Polskiego pochodzenia, ale również dla klientów pochodzenia Irlandzkiego. Moje usługi łączą się z interpretacją, umożliwiając płynną komunikację w języku polskim i angielskim w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych.

Usługi tłumaczenia ustnego

Jako tłumacz ustny specjalizuję się w zapewnianiu płynnej komunikacji między językiem polskim a angielskim w kluczowych instytucjach, takich jak sądy, policja, urzędy oraz szpitale. Moje usługi tłumaczenia ustnego umożliwiają klientom skuteczną komunikację w czasie rzeczywistym, eliminując bariery językowe i zapewniając pełne zrozumienie.

Tłumaczenia Pisemne

W ramach prowadzonej działalności współpracuję z doświadczonymi tłumaczami przysięgłymi w Polsce, którzy posiadają nie tylko bogate doświadczenie, ale także odpowiednie uprawnienia i certyfikaty potwierdzające ich kwalifikacje.